Operationer av lipödem i Kalix

Under oktober månad öppnar Opemera AB en ny dagkirurgisk verksamhet i hyrda lokaler på Kalix Sjukhus. Opemera är ett nystartat dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – som sedan 1989 arbetat utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor.

En förbisedd men behandlingsbar sjukdom

Inledningsvis kommer verksamheten att vara inriktad på operationer av lipödem. Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Det är en smärtsam sjukdom som nästan enbart drabbar kvinnor och oftast bryter ut i samband med hormonförändringar som vid pubertet, graviditet eller klimakterium. Symptomen, smärta och ökad volym, är i vanliga fall begränsad till ben, höfter, stuss och överarmar. Ett problem förutom själva sjukdomen är att lipödem ofta feldiagnosticeras och förbises trots att sjukdomen går att behandla.

Kvalitet och kunskap

Operationerna utförs i nyrenoverade och för ändamålet anpassade lokaler med ny och modern utrustning. Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor under ledning av Olafur Jakobsson som de senaste åren varit överläkare i plastikkirurgi på Sunderby sjukhus. Medicinskt ansvarig är anestesiläkare Johan Rutfors. Operationerna utförs med fettsugning, i regel under full narkos, och avslutas med anläggande av kompressionsförband. Metoden kräver en till tre operationer per patient men behovet är individuellt och kan fastslås först efter en undersökning. Priset för en lipödemoperation och ett set kompressionsförband är 52 000 kronor.

opemera.se
Vår hemsida är under konstruktion och lanseras inom kort.

Ta reda på mer

Har du frågor eller vill boka tid för en konsultation är du välkommen att ringa 010-251 24 40 eller kontakta oss via kontakta@opemera.se

Transparensredovisning